uitgelicht

Regionale samenwerking helpt tekort GZ-psychologen verminderen

ASCIE Group en LOCUM CONSULT tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 20 juli jl. hebben Jan Hendriks (Directeur AscieGroup) en Benno Brouwer (Managing Partner Locum Consult) hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar. De samenwerking zal zich richten op de Gecombineerde Opleiding van Psychologen (GOP2025), een initiatief dat tot doel heeft de schaarste aan GZ-psychologen in de ouderenzorg te verminderen.

Duurzame regionale samenwerking

Het GOP-programma is erop gericht het aantal opleidingsplekken tot GZ-Psycholoog te vergroten door duurzame regionale samenwerkingsrelaties tussen zorginstellingen tot stand te helpen brengen. Ascie is werkzaam op het domein van duurzame medische zorg (DMZ) voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Een van de innovatieprojecten binnen het producten- en dienstenportfolio van Ascie vormt het programma Gecombineerd Opleiden Psychologen (GOP). In de regio Achterhoek heeft de GOP inmiddels de fase van implementatie, borging en verdere doorontwikkeling bereikt. In de regio Apeldoorn-Zutphen bevindt men zich midden in het ontwikkelstadium.

Door het succes van het GOP-concept en de daarmee toenemende vraag om GOP-projecten te adviseren, te ondersteunen en /of te begeleiden is de samenwerking met Locum Consult zeer belangrijk en biedt de mogelijkheid om het GOP-programma verder in het zorglandschap uit te rollen” aldus Jan Hendriks, directeur van Ascie

Locum Consult is al bijna 20 jaar actief in de zorgsector en is met name deskundig op het gebied van mensgerichte organisatieontwikkeling in de ouderengeneeskunde en psychiatrie. Samen met haar partnerorganisatie Perducam kan Locum Consult tevens ondersteunen op het gebied van bestuurlijke samenwerking, opleiding, (team)coaching en leiderschapsontwikkeling. Benno Brouwer, Managing Partner: “Locum Consult heeft de inhoudelijke expertise en marktkennis beschikbaar om GOP-projecten succesvol te implementeren; Door de samenwerking met Ascie zijn wij in staat verder bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland.”

Meer weten over de GOP-projecten?

Locum Consult is in de persoon van Marja Veerman, GZ-psycholoog en programmamanager GOP betrokken bij de GOP-projecten en bereikbaar voor vragen (m.veerman@locumconsult.nl)
Ascie is in de persoon van Jan Hendriks betrokken bij het strategisch accountmanagement van het GOP concept en bereikbaar voor vragen (jhm.hendriks@ascie.nl).

Raadpleeg ook de ondersteunende website bij dit project: gop2015.nl