Nascholing/thema-sessie Wet Zorg en Dwang

Door: Babs Klein Wiecherink 14-11-2018

Categorieën
:
Event,Locum Consult is actief betrokken bij relevante ontwikkelingen binnen de zorgmarkt, evenementen en congressen. In het kader van de op handen zijnde Wet Zorg en Dwang, organiseert Locum op 15 november een geaccrediteerde nascholing voor Specialisten Ouderengeneeskunde. De spreker deze avond is mr. Robert Helle. Robert is Specialist Ouderengeneeskunde én gezondheidsjurist.

De Wet Zorg en Dwang vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Er zijn echter veel vragen rondom de invoering hiervan. Een goede voorlichting is dan ook zeer belangrijk, zodat de betrokken zorgprofessionals weten wat hen te doen staat.

De leerdoelen voor deze bijeenkomst zijn:
• Kennis nemen van de reden waaróm de nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt geïmplementeerd;
• Kennis nemen van de inhoud van de nieuwe Wet Zorg en Dwang (inclusief het stappenplan bij het besluit om onvrijwillige zorg toe te passen);
• Kennis nemen van de verschillen en overeenkomsten tussen de Wet BOPZ en de nieuwe Wet Zorg en Dwang

De belangstelling voor deze nascholing is erg groot, maar aarzel niet om even contact op te nemen als je nog interesse hebt om de avond bij te wonen (a.hedemanjoosten@locumconsult.nl of 06-53659706)