• “Altijd blijven strijden want ook kleine overwinningen tellen!”

André Noordhuis

Ik ben sinds 1989 werkzaam als arts; de eerste paar jaar in een groot ziekenhuis en vanaf 1992 met veel plezier en voldoening in de ouderenzorg. Geregistreerd specialist ouderengeneeskunde sinds 1995. Opleider, hoofd medische dienst, manager behandelcentrum in een fusie-organisatie. In 2011 heb ik voor mezelf een weloverwogen beslissing genomen en ben begonnen als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde en medisch consultant.

In de loop der jaren, vooral ook door de afgelopen 7 jaar, heb ik een ruime ervaring opgedaan in de meeste zorgsoorten en -omgevingen. Niet alleen als hoofdbehandelaar, maar ook als eerste geneeskundige, BOPZ-arts, adviserend arts, medebehandelaar en in opleidingssituaties. De brede, generalistische kijk is voor mij in de patiëntenzorg belangrijk. Daarbij ook een grote dosis pragmatisme en besluitvaardigheid, allemaal componenten van medisch leiderschap.

We leveren onze behandeling en zorg voor de patiënt. Ik ben ervan overtuigd dat de professional daarbij leidend moet zijn en gefaciliteerd moet worden. Dat is in veel organisaties helaas niet het geval en ik tref vaak Ingewikkelde, gelaagde structuren aan met veel bureaucratie, wisselende belangen en nadruk op (financiële) systemen en beheersing. De professionals sneeuwen daardoor snel onder, maar ik zie ook veel onvermogen om hier iets aan te doen en veranderingen aan te pakken en, heel belangrijk, zelf regie te nemen. Vanuit de inhoud de medisch professionals hierin ondersteunen, ze over hun praktijkvoering en ondersteuning te laten nadenken, hun positie versterken en dit gezamenlijk aanpakken geeft mij veel energie.

Deze uitdagingen ga ik het liefst samen aan met de mensen van Locum Consult. De bedrijfskundige en veranderkundige expertise in combinatie met een heldere visie op hoe het beter kan, het grote netwerk van kundige collega’s past goed bij mijn visie, medisch-inhoudelijke kennis/insteek en pragmatisme gericht op het krachtiger maken van de medische professionals. Ik merk dat deze tandem een duidelijke meerwaarde heeft voor zorgorganisaties. Ook het netwerk aan collega’s specialisten ouderengeneeskunde dat binnen Locum Consult actief is geeft veel meerwaarde. Er is een sterke onderlinge positieve wisselwerking en cohesie waar hard werken altijd samengaat met de juiste sfeer.

Specialist Ouderengeneeskunde en Adviseur VVT
terug naar overzicht ‘over ons’
Lees hier meer over ons
Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close