uitgelicht

Interview Julia (oud deelneemster ANIOS+ programma)

“Je moet iets om je heen verzamelen waardoor het samen 100% wordt.”

Julia is per september 2020 gestart met de opleiding tot verslavingsarts bij de GGZ-instelling waar zij via Locum Consult het afgelopen jaar heeft gewerkt. In haar beleving is dit een logisch vervolg op haar oriëntatiefase als ANIOS in de verslavingskliniek, waar ze werkzaam is onder supervisie van een inspirerende en ervaren verslavingsarts.

“Tegen de afronding van mijn studie, had ik nog niet direct een vastomlijnd idee wat ik verder wilde gaan doen. Ik besloot eerst maar eens mijn studie goed af te ronden en dan verder te zien. Ik wist het nog niet zo goed. Ik wist wél dat ik breed geïnteresseerd ben, dus dat maakte de besluitvorming niet makkelijk. Ik vind snel een vak of richting boeiend. Pas als ik me echt ga vervelen, zoek ik iets nieuws.”

Het was een studiecoach via de universiteit die haar adviseerde om van een “tienjarenplan” af te stappen en eerst eens te gaan bedenken wat ze binnen nu en één jaar wilde bereiken. Dit schijnbaar eenvoudig advies liet zij goed bezinken en bleek voor haar doorslaggevend.

Alles op een rijtje zetten hielp: rustig in-slingeren en eerst ervaring opdoen….

“Ik wilde allereerst als arts ervaring opdoen. Dus zette ik voor mezelf op een rijtje wat voor mij belangrijk is: rustig kunnen opstarten en goede begeleiding zodat ik niet kopje onderga. Veel semiartsen om mij heen stromen door naar een PhD. Voor mij is dat nu nog even niet aan de orde. Eerst ervaring opdoen als beginnend arts.”

Dat betekende medische carrièrebeurzen bezoeken en veel gesprekken met professionals voeren. Hier kwam ze tot twee keer toe op verschillende bijeenkomsten het team van Locum Consult tegen tussen diverse standhouders. De klik met de mensen van Locum was er al snel. De gesprekken waren steeds inhoudelijk congruent en gaven haar het gevoel dat Locum haar kon bieden waar ze naar zocht.

“Natuurlijk houd je enige twijfel, maar het proces was in gang gezet. Ik had een korte opzegtermijn bij het tijdelijke werk wat ik tussendoor deed. Vanaf het eerste moment werd ik meegenomen door het Locum-team en betrokken bij het onderwijsprogramma. Het voelde als een warm bad. Een verder traject in de gynaecologie liet ik los, maar hield in mijn hoofd nog wel steeds de optie huisartsgeneeskunde open. Daardoor was het voorstel van Locum om ouderengeneeskunde te verkennen ineens een logische stap, maar stond ik óók open voor de oriëntatie psychiatrie.”

Als Locum haar in haar woonplaats Maastricht in contact brengt met de opdrachtgever, waar ze de komende negen maanden aan de slag gaat, klikt het vervolgens goed met haar supervisor die ook opleider is in de verslavingszorg. Het is deze ervaren collega en het team die haar het enthousiasme bijbrengen voor het vak verslavingsgeneeskunde.

Niet alleen naar het vakinhoudelijke kijken, maar juist ook de dingen om je heen, die je tot een betere dokter, teamplayer en beter mens maken

Het valt Julia op dat, waar ze als semiarts nog erg bezig was met het opzuigen van kennis, ze nu als ANIOS meer in de gelegenheid komt om, naast verdieping, zich ook verder te ontwikkelen op andere vlakken. Voor iemand met een brede interesse blijkt dit een schot in de roos. Door je meer te richten op een specialisatie binnen het vak, ontstaat er ineens meer ruimte op andere gebieden. Het klinkt paradoxaal. Vakinhoudelijk een goede arts zijn, is zeker belangrijk voor haar, maar alles daar omheen moet ook kloppen en weegt ze mee.

“Je moet iets om je heen verzamelen waardoor het samen 100% wordt. Je moet jezelf ook sterker maken voor het artsen-vak. Tijdens het onderwijs liet Locum ons voelen dat je als arts een positie hebt en dat je er mag zijn. Wat jij toe kan voegen, doet er toe. In alle openheid kon hierover gesproken worden. Ik vind het ook fijn dat wij als basisartsen serieus genomen worden en professioneel worden bejegend. Je mag voor je mening opkomen. Er wordt geen ja en amen gezegd op alles alleen maar om je kans op een opleidingsplaats te vergroten. Het is goed om bij bepaalde dingen stil te staan. Het stuk persoonlijke ontwikkeling dat ik meekrijg bij Locum, maakt dat ik sterker in mijn schoenen kom te staan als arts en als mens. ”

De onderwijssessies bij Locum Consult in Naarden Vesting worden drukbezocht door Julia al was het wel een flink stuk rijden iedere zes weken vanuit Maastricht, echter dit heeft zij er graag voor over gehad. Wat haar van alle behandelde thema’s altijd zal bijblijven is het onderwerp Tuchtrecht & Klachtenpreventie, waarbij de “let-op-functie” bij haar werd aangewakkerd.

Altijd alert en bewust zijn waarmee je bezig bent als arts

“Wees alert én bewust bezig, daarmee bescherm je patiënten én jezelf. Maar ook het onderwerp Advance Care Planning in verpleeghuis en huisartsenpraktijk, brengt mij op het idee om binnen de verslavingszorg in de toekomst hiermee ook iets te gaan doen. Dergelijke gesprekken zie ik mij mogelijk in de toekomst ook voeren met chronisch verslaafden, mensen die niet meer abstinent zullen worden.”

Ze vindt het jammer dat de ‘reis’ met Locum Consult al is afgelopen. Het had wat haar betreft wat langer mogen duren. Deelname aan het programma heeft haar het nodige gebracht. Het staat haar altijd nog bij dat Arno (programmamanager ANIOS+) enthousiaster was dan zijzelf als haar een opleidingsplaats verslavingsgeneeskunde wordt aangeboden. De ODC (drijfverenmeting) die coach Marie-José afnam en vervolgens met haar besprak, geeft ook een extra steuntje in de rug. Ze heeft helder voor ogen waar ze wel en minder goed in is en wat haar valkuilen zijn. Het geeft haar inzicht in wat ze beter kan ontwikkelen en waar ze beter kan wegblijven.

Eigen regie behouden, maar wel in verbinding blijven

“Ik zou het programma van Locum Consult zeker aan andere basisartsen aanbevelen. Ik vind het fijn om te aarden. Het is ook prettig dat alles in goed overleg kan, dat je zelf dingen kan bepalen. Het is ook makkelijk om eruit te stappen. Je staat er niet stil en gaat vervolgens je eigen weg, maar door het alumniprogramma en de nascholingen blijf ik verbonden door de richting die ik nu kies.”

Het programma wordt gemaakt voor en door ANIOS. Bij de vraag of ze nog een tip heeft, moet ze nadenken en zegt: “wellicht later”. Dan komt er toch nog een suggestie, die volgens haar net dat vertrouwen in jezelf brengt en je rust geeft als je pas gestart bent met werken.

“Naast alle geplande evaluatiemomenten op de werkplek, waarbij Arno afstemt met je supervisor en de afdelingsmanager, zou al na de eerste maand ook een 1-op-1 gesprek met hem prettig zijn. Hij vraagt je niet alleen hoe het je bevalt, maar kan je geruststellen dat het ‘normaal’ is in deze beginfase om je nog wat onzeker te voelen.”

Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close