Projectmanagement en Advies

Behoefte aan laagdrempelige en onafhankelijke kwaliteits-diagnostiek, consulten of expertises…? Onze specialisten helpen u snel en adequaat.

Een goede, snelle beoordeling van wat er met een cliënt aan de hand is, vormt het startpunt van elke behandeling en beoordeling. De kwaliteit van diagnostiek wordt in belangrijke mate bepaald door de kennis en ervaring van de uitvoerend specialist. Sinds ons ontstaan in 2003 onderhouden wij met veel zorgvuldigheid onze netwerken binnen de psychiatrie en ouderengeneeskunde en weten als geen ander snel toegang tot de juiste medisch specialist mogelijk te maken.

Psychiatrische expertise
Onze opdrachtgevers (Bedrijfsartsen, Werkgevers, Verzekeringsartsen en Re-integratiebedrijven) schakelen onze deskundigheid in om, vaak werk-gerelateerde, psychische klachten te objectiveren op basis van een concrete onderzoeksvraag en de door onze psychiater uitgevoerde diagnostiek. Het onderzoek wordt afgerond met een duidelijke rapportage, waarin, afhankelijk van de onderzoeksvraag, naast een uitspraak over de aanwezigheid en aard van de psychische stoornis, conclusies en aanbevelingen worden gedaan over belemmerende factoren en benutbare mogelijkheden in de werkrelatie/re-integratie, lopende behandelingen en/of zorgtoeleiding. Psychiatrische expertises worden ook aangevraagd als er behoefte is aan een second opinion of stagnatie in het re-integratieproces.

Consult
Psychiatrische consulten hebben een minder formeel -juridisch - karakter dan een expertise en worden bij onze opdrachtgevers ingezet in de eerste maanden van ziekte, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Omdat de wachttijden voor de reguliere zorg vaak lang zijn, valt er juist in deze fase veel winst te behalen voor zowel werknemer als werkgever. Door concrete en onafhankelijke objectivering van psychische klachten geven we samen met betrokkenen snel zicht op de mogelijke herstel- of re-integratie- mogelijkheden. Ook een teleconsult met een van onze psychiaters behoort tot de mogelijkheden. Vooral bedrijfsartsen blijken in de praktijk veel baat te hebben bij een laagdrempelig telefonisch contact met een psychiater.

Als ondersteuning van de eerstelijnszorg door de huisarts aan thuiswonende ouderen kunnen onze Specialisten Ouderengeneeskunde op verzoek hun expertise op consultbasis inbrengen. Toenemende vergrijzing en complexiteit van de aandoeningen, vaak in combinatie met polyfarmacie, waar steeds langer thuiswonende ouderen aan lijden, maken dit een welkome aanvulling op de kennis die huisartsen van dit segment hebben. Ook hier wordt steeds vaker een collegiaal telefonisch consult met een specialist ouderengeneeskunde ingezet.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden op dit gebied, of een concrete expertise of consult aanvragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem direct contact met ons op
Bel (035 - 887 9808) of mail (info@locumconsult.nl).
Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close