Succesvolle Nascholing EPA Event

Boevink4-11-2022 10:02
Donderdag 6 oktober jl. vond er bij Locum in Naarden-Vesting weer een geaccrediteerde nascholing plaats. Dit keer was het onderwerp Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Aanleiding voor deze nascholing was het onlangs verschenen boek over dit onderwerp van psychiaters Ad Kaasenbrood en Lex Wunderink. In het boek wordt ingegaan op de theoretische achtergronden voor goede zorg aan deze doelgroep en worden praktische behandelrichtlijnen gegeven. Tijdens de nascholing gingen Ad Kaasenbrood en Lex Wunderink met de aanwezigen in gesprek over een aantal dilemma’s waaronder:

1. Wegen naar EPA en een andere kijk op psychiatrische ziekten;

2. Ga je die pillenberg te lijf of moet je juist uitkijken voor terugval en verlies van stabiliteit? Hoe zoek je de balans op tussen juiste dosering en maximale kwaliteit van leven?;

3. De therapeutische relatie. Hoe win je en houd je het vertrouwen van de EPA-patiënt?

Het werd een leerzame nascholing met veel interactie tussen de aanwezige professionals en de beide inleiders. Wij van Locum Consult vinden het mooi om op deze manier kennisoverdracht tussen professionals te mogen faciliteren. Wilt u ook deelnemen aan toekomstige thema-avonden of nascholingen, volg @LocumConsult op Linked-in of mail naar officemanagement@locumconsult.nl...
141Aantal keer bekeken
Geen reacties
Patricia Lafay13-09-2021 15:13
Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert Locum Consult voor Psychiaters, arts-assistenten en andere geïnteresseerden de workshop:  “Ernstige Psychiatrische Aandoeningen” Patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) staan de laatste twee decennia nadrukkelijk in de belangstelling; Niet alleen van hulpverleners en GGZ-organisatie maar ook van Gemeenten, Politici en andere maatschappelijke organisaties. De rol van de GGZ in de begeleiding en behandeling van deze patiënten is in diezelfde periode echter afgenomen. Dat was voor Lex Wunderink en Ad Kaasenbrood mede aanleiding om een boek samen te stellen over de relevante behandel- en begeleidingsaspecten van mensen met EPA. Tijdens de interactieve workshop gaan beide psychiaters verder in op de behandeling van deze patiënten en gaan ze met de deelnemers in discussie over door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Doel van het boek én deze nascholing is om behandelaren handvatten te geven in de omgang met EPA-patiënten, richting te geven voor de behandeling en te inspireren.    Datum: Tijd: Donderdag 6 oktober 2022 16.00- 21.15 uur. Locatie: Kooltjesbuurt 11, 1411 RZ Naarden Boek en introductievideo:   https://www.bsl.nl/shop/ernstige-psychiatrische-aandoeningen-9789036825856 Het boek Ernstige Psychiatrische aandoeningen,  kan met een korting van 10% via ons besteld worden. Accreditatie
Accreditatie...
1313Aantal keer bekeken
Geen reacties
Schimmel6-04-2021 15:17
Op donderdag 20 mei 2021 organiseert Locum Consult voor Specialisten Ouderengeneeskunde, arts-assistenten en andere geïnteresseerden de online nascholing:  Polyfarmacie en Psychofarmaca in de ouderenzorg Gastspreker deze avond is dr. Richard Faaij, Klinisch Farmacoloog en Klinisch Geriater bij het Diakonessenhuis (Zeist). Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op het voorschrijven van medicatie en de mogelijke risico’s en ongewenste bijwerkingen die dit met zich mee kan brengen. Naast het in kaart brengen van de risico’s wordt gekeken naar alternatieve behandelmethodieken zodat het medicatiegebruik per individuele patiënt verminderd kan worden. In het bijzonder zal de groep psychofarmaca worden uitgelicht. De nascholing is te volgen via Zoom van 18.30 uur tot 21.35 uur.  Programma Tijd Onderwerp Sprekers 18:30 - 18:40 Inleiding Benno Brouwer 18:40 - 20:00 Polyfarmacie
- Theorie
- Kinetiek
- Interacties
- Indicaties her-evalueren
- Welk medicament kan worden geschrapt?
   Altijd overleg met de voorschrijvende specialist?
- Praktijkvoorbeelden
- Discussie en vragen Richard Faaij 20:00 - 20:15 Pauze   20:15 - 21:30 Psychofarmaca
- idem Richard Faaij 21:30 - 21:35 Afsluiting Arno Breeman Accreditatie
Deze nascholing is voor Specialisten Ouderengeneeskunde geaccrediteerd met 3 punten. Aanmelden
U kunt zich voor de nascholing aanmelden door ons inschrijfformulier in te vullen.
Om de accreditatiepunten te ontvangen is het nodig...
690Aantal keer bekeken
Geen reacties
Arno Breeman29-09-2020 13:59
Geaccrediteerde nascholing | Op donderdag 5 november 2020 organiseert Locum Consult voor Specialisten Ouderengeneeskunde,  arts-assistenten en andere geïnteresseerden de online nascholing:  “Zorgfinanciering binnen de ouderenzorg in de dagelijkse praktijk.”  Tijdens deze nascholing komen de diverse financieringsvormen in de ouderenzorg aan bod. Verder worden er verschillende scenario’s en voorbeelden uit de praktijk belicht, waardoor deze avond, naast een theoretisch deel, ook nadrukkelijk gericht is op praktische toepassing van de stelselwetten en financieringsstromen in de dagelijkse praktijk. Doelstelling
Na afloop van deze nascholing heeft u een goed beeld van de verschillende wetten waar iedereen binnen de zorg mee te maken heeft en hoe deze vijf stelselwetten van invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden. Accreditatie
Deze nascholing is voor Specialisten Ouderengeneeskunde geaccrediteerd met 3 punten.
De prijs van deze nascholing bedraagt € 50,00 excl. Btw. Informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie over de inhoud van de training? Neem dan contact op met Nieske Schimmel, Officemanager van Locum Consult via 035-887 9808 of per mail via:  officemanagement@locumconsult.nl. Direct aanmelden kan ook. Stuur dan een mail naar bovengenoemd mailadres onder vermelding van naam, adres en mailadres. Voor Specialisten Ouderengeneeskunde...
1068Aantal keer bekeken
Geen reacties
Babs Klein Wiecherink14-11-2018 17:13


Locum Consult is actief betrokken bij relevante ontwikkelingen binnen de zorgmarkt, evenementen en congressen. In het kader van de op handen zijnde Wet Zorg en Dwang, organiseert Locum op 15 november een geaccrediteerde nascholing voor Specialisten Ouderengeneeskunde. De spreker deze avond is mr. Robert Helle. Robert is Specialist Ouderengeneeskunde én gezondheidsjurist.

De Wet Zorg en Dwang vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Er zijn echter veel vragen rondom de invoering hiervan. Een goede voorlichting is dan ook zeer belangrijk, zodat de betrokken zorgprofessionals weten wat hen te doen staat.

De leerdoelen voor deze bijeenkomst zijn:
• Kennis nemen van de reden waaróm de nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt geïmplementeerd;
• Kennis nemen van de inhoud van de nieuwe Wet Zorg en Dwang (inclusief het stappenplan bij het besluit...
1348Aantal keer bekeken
Geen reacties
Benno Brouwer21-12-2017 11:11
Psychoanalyse & Film | Psychoanalyse & Film | is een jaarlijks terugkerende reeks van zes bijzondere filmvertoningen. De filmavonden beginnen met een inleiding door een deskundige op het gebied van de psychoanalyse en na afloop is er de mogelijkheid tot discussie. Het thema voor het komende seizoen is: GEHEIM (EN). Zie bijgevoegd programma: https://www.ketelhuis.nl/speciaal-programma/psychoanalyse-film/87 Woensdag 17 oktober  zijn we met een  groep filmliefhebbers naar de eerste film GLUCKAUF in het Ketelhuis te Amsterdam geweest. Iedereeen die mee was is erg enthousiast over dit initiatief. Uiteraard vinden wij het leuk als er meer mensen aansluiten bij onze groep! De volgende filmavond is op woensdag 28 november a.s. Laat het even weten of je dan ook mee wilt via mail (p.lafay@locumconsult.nl of b.kleinwiecherink@locumconsult.nl).   Namens het hele Locum team, Patricia en Babs
     ...
2851Aantal keer bekeken
Geen reacties
  • 1
Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close