Start ANIOS+Programma Event

Boevink18-08-2023 11:46
Kom je de ANIOS+ bijeenkomst bijwonen op donderdag 7 september a.s? Meld je nu aan bij Arno Breeman of laat een bericht achter!

Deze onderwijsbijeenkomst gaat over het onderhouden en aangaan van relaties voor jonge artsen.

Hoe kan je een fijne relatie tot stand brengen en deze goed zien te houden naast je werkzame leven als arts?
Relaties kunnen door het hectische artsenbestaan onder druk komen, met alle consequenties van dien.

Dionne Hogen, deskundige op het gebied van relatietherapie deelt haar inzichten met ons en zal een training geven.
Er worden twee basismethodes besproken: The sound of relation van Gottman en Emotionally focused therapy van Sue Johnson. Ook wordt stilgestaan bij zelfregulatie zoals beschreven door Steven Porges.

Dit zal een leerzame en leuke namiddag/avond worden!

Geef je op bij Arno Breeman of Annette Hedeman Joosten! Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderwijs. Wij zorgen voor een warme maaltijd.

Inloop: 15.30 uur
Starten: 16.00 uur
Afsluiting: 20.00 uur
Locatie: Kooltjesbuurt 9, Naarden Vesting. Lees hier meer over het ANIOS+ Programma ...
Geen reacties
Benno27-06-2023 13:36
Donderdag 15 juni jl. hebben we met (oud)collega’s en relaties op passende wijze ons 20-jarig bestaan gevierd in Theater “De Speeldoos” in Baarn. Hoofd-act was een voorstelling van acteur en programmamaker Saman Amini. In zijn show “Saman Amini’s Integratieplan” vertelt hij op onnavolgbare wijze hoe het voor hem was als jonge immigrant in Nederland op te groeien. Humor met een boodschap in een gezellige ambiance die Locum zo kenmerkt. Krijg hier een vleugje mee van de sfeer tijdens dit voor ons zo belangrijke moment.     Wil je de bedrijfsfilm van 20 jaar Locum Consult ook bekijken? Deze staat hier.    ...
Geen reacties
Patricia 13-03-2023 11:20
Voor een optimale patiëntenzorg in de GGZ en daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden is een goede samenwerking met verschillende afdelingen binnen en buiten de organisatie onontbeerlijk. Verschillende belangen en/of machtsfactoren, bijvoorbeeld rond overname van een behandeling of ontslag van de patiënt, kunnen deze samenwerking echter bemoeilijken. Problemen in de samenwerking en conflicten kunnen leiden tot inadequate zorg, verspilde energie en tijdrovende processen. Bij langdurige conflicten bestaat er bovendien een risico op uitval van professionals als gevolg van demotivatie en negatieve effecten op de psychische en fysieke gezondheid. Binnen de GGZ is weinig aandacht voor samenwerking met andere partijen,  collega’s, teamgenoten en managers. Professionals spreken elkaar niet makkelijk aan, deels door tijdgebrek, maar ook omdat dit als moeilijk en complex wordt ervaren. Deze bijscholing gaat in op samenwerking en conflicthantering binnen de GGZ. Er wordt specifieke aandacht besteed aan de rol van de psychiater in deze samenwerking. Welke conflicthanteringsstijl en persoonlijkheidskenmerken herkennen de deelnemers bij zichzelf en welke zijn helpend, dan wel belemmerend, in het zoeken naar adequate oplossingen. Naar aanleiding van ingebrachte casussen van de deelnemers worden samenwerkingsproblemen in de GGZ geanalyseerd en wordt...
Geen reacties
Boevink4-11-2022 10:02
Donderdag 6 oktober jl. vond er bij Locum in Naarden-Vesting weer een geaccrediteerde nascholing plaats. Dit keer was het onderwerp Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Aanleiding voor deze nascholing was het onlangs verschenen boek over dit onderwerp van psychiaters Ad Kaasenbrood en Lex Wunderink. In het boek wordt ingegaan op de theoretische achtergronden voor goede zorg aan deze doelgroep en worden praktische behandelrichtlijnen gegeven. Tijdens de nascholing gingen Ad Kaasenbrood en Lex Wunderink met de aanwezigen in gesprek over een aantal dilemma’s waaronder:

1. Wegen naar EPA en een andere kijk op psychiatrische ziekten;

2. Ga je die pillenberg te lijf of moet je juist uitkijken voor terugval en verlies van stabiliteit? Hoe zoek je de balans op tussen juiste dosering en maximale kwaliteit van leven?;

3. De therapeutische relatie. Hoe win je en houd je het vertrouwen van de EPA-patiënt?

Het werd een leerzame nascholing met veel interactie tussen de aanwezige professionals en de beide inleiders. Wij van Locum Consult vinden het mooi om op deze manier kennisoverdracht tussen professionals te mogen faciliteren. Wilt u ook deelnemen aan toekomstige thema-avonden of nascholingen, volg @LocumConsult op Linked-in of mail naar officemanagement@locumconsult.nl...
Geen reacties
Patricia Lafay13-09-2021 15:13
Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert Locum Consult voor Psychiaters, arts-assistenten en andere geïnteresseerden de workshop:  “Ernstige Psychiatrische Aandoeningen” Patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) staan de laatste twee decennia nadrukkelijk in de belangstelling; Niet alleen van hulpverleners en GGZ-organisatie maar ook van Gemeenten, Politici en andere maatschappelijke organisaties. De rol van de GGZ in de begeleiding en behandeling van deze patiënten is in diezelfde periode echter afgenomen. Dat was voor Lex Wunderink en Ad Kaasenbrood mede aanleiding om een boek samen te stellen over de relevante behandel- en begeleidingsaspecten van mensen met EPA. Tijdens de interactieve workshop gaan beide psychiaters verder in op de behandeling van deze patiënten en gaan ze met de deelnemers in discussie over door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Doel van het boek én deze nascholing is om behandelaren handvatten te geven in de omgang met EPA-patiënten, richting te geven voor de behandeling en te inspireren.    Datum: Tijd: Donderdag 6 oktober 2022 16.00- 21.15 uur. Locatie: Kooltjesbuurt 11, 1411 RZ Naarden Boek en introductievideo:   https://www.bsl.nl/shop/ernstige-psychiatrische-aandoeningen-9789036825856 Het boek Ernstige Psychiatrische aandoeningen,  kan met een korting van 10% via ons besteld worden. Accreditatie
Accreditatie...
Geen reacties
Schimmel6-04-2021 15:17
Op donderdag 20 mei 2021 organiseert Locum Consult voor Specialisten Ouderengeneeskunde, arts-assistenten en andere geïnteresseerden de online nascholing:  Polyfarmacie en Psychofarmaca in de ouderenzorg Gastspreker deze avond is dr. Richard Faaij, Klinisch Farmacoloog en Klinisch Geriater bij het Diakonessenhuis (Zeist). Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op het voorschrijven van medicatie en de mogelijke risico’s en ongewenste bijwerkingen die dit met zich mee kan brengen. Naast het in kaart brengen van de risico’s wordt gekeken naar alternatieve behandelmethodieken zodat het medicatiegebruik per individuele patiënt verminderd kan worden. In het bijzonder zal de groep psychofarmaca worden uitgelicht. De nascholing is te volgen via Zoom van 18.30 uur tot 21.35 uur.  Programma Tijd Onderwerp Sprekers 18:30 - 18:40 Inleiding Benno Brouwer 18:40 - 20:00 Polyfarmacie
- Theorie
- Kinetiek
- Interacties
- Indicaties her-evalueren
- Welk medicament kan worden geschrapt?
   Altijd overleg met de voorschrijvende specialist?
- Praktijkvoorbeelden
- Discussie en vragen Richard Faaij 20:00 - 20:15 Pauze   20:15 - 21:30 Psychofarmaca
- idem Richard Faaij 21:30 - 21:35 Afsluiting Arno Breeman Accreditatie
Deze nascholing is voor Specialisten Ouderengeneeskunde geaccrediteerd met 3 punten. Aanmelden
U kunt zich voor de nascholing aanmelden door ons inschrijfformulier in te vullen.
Om de accreditatiepunten te ontvangen is het nodig...
Geen reacties
Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close