Intervisie

“Ter bevordering van de professionalisering van de zelfstandig gevestigde psychiater en de ontwikkeling van zijn/haar praktijk dient intervisie als kwaliteitsinstrument blijvend te worden ingezet”

Bovenstaande aanbeveling voor zelfstandig gevestigde psychiaters van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is alweer enkele jaren oud. Intervisie is inmiddels ook vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een onderdeel van de 5-jaarlijkse kwaliteitsvisitatie. Deze vindt plaats in het kader van de verplichte herregistratie. Vanaf 2020 zal het onderdeel intervisie verplicht zijn. Ook voor Specialisten Ouderengeneeskunde geldt dat regelmatige evaluatie van individueel functioneren als bindende eis voor herregistratie verplicht is gesteld.

Locum faciliteert intervisie-groepen
Omdat we in ons dagelijks contacten met zorgprofessionals en zelfstandige praktijken merkten dat het organiseren van intercollegiaal overleg soms nogal wat voeten in aarde heeft, zijn wij een paar jaar terug gestart met het faciliteren van intervisiegroepen. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige dienstverlening waar in de praktijk erg veel behoefte aan blijkt te zijn.

Hoe werkt het?
U kunt u individueel of met meerdere collega’s aanmelden bij uw vaste Locum-adviseur of contact opnemen met ons officemanagement. Wij zullen dan kijken of u kunt aansluiten bij een reeds bestaande intervisiegroep of besluiten om een nieuwe intervisiegroep te gaan starten. Door ons officemanagement wordt, in overleg met de voorzitter van de betreffende intervisiegroep, vervolgens een jaarplanning gemaakt en een keuze voor een geschikte locatie gemaakt.

Locum organiseert workshops; ‘visitatie wat nu?’
5-jaarlijkse collegiale kwaliteitsvisitatie is verplicht voor alle medisch specialisten. Dit vergt veel voorbereiding, vooral voor de hoofdgevisiteerde. Tijdens de voorbereiding komen regelmatig vragen op zoals;

  • Kan ik met mijn intervisiegroep ook gevisiteerd worden?
  • Veel van de vragen zijn niet van toepassing op mijn werksituatie wat nu?
  • Waarom moet ik al die vragenlijsten invullen? Wat bedoelen ze nu precies?
  • Ik ben interim-psychiater, hoe werkt dat dan met visitatie?
  • Men spreekt steeds over ‘de vakgroep’, wij hebben helemaal geen vakgroep?
  • Ik ben al 15 jaar psychiater is dit nu echt nodig?
  • Etc.

Locum Consult heeft contact met ervaren visiteurs en faciliteert workshops ter voorbereiding en inspiratie van uw aankomende visitatie. Deze workshops vinden 4x per jaar plaats en kunnen worden geaccrediteerd door de NVvP.

Locum Consult stelt graag haar mooie locaties in Naarden-Vesting of Nijmegen beschikbaar voor intervisiegroepen, maar ook andere plekken. Tegen een geringe vergoeding verzorgt ons officemanagement de catering rondom de intervisie, zodat het u aan niets ontbreekt en volledig kunt concentreren op uw overleg. Ook het notuleren en uitwerken/verzenden van de notulen behoort tot de mogelijkheden. Meer weten, neem contact met ons op!

Neem direct contact met ons op
Bel (035 - 887 9808) of mail (info@locumconsult.nl).
terug naar home
Locum Consult gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close